Hybride techniekopleiders ontvangen diploma

Technische vakmensen stimuleren ontwikkelen op de werkvloer én in de schoolbanken

13 praktijkprofessionals ontvingen donderdag 12 mei op feestelijke wijze hun welverdiende diploma ‘Hybride Techniekopleider’. Na een opleiding van één jaar hebben zij het landelijk erkende pedagogisch didactisch diploma. Zij weten nu hoe ze (toekomstige) techniekcollega’s opleiden en actuele kennis delen, op de werkvloer én in de schoolbanken. De energie was duidelijk van hun gezichten af te lezen. Na hun stages op VMBO, MBO en andere vakscholen kijken ze er nu naar uit om hun vakkennis verder te brengen bij hun eigen bedrijven en scholen in heel Brabant. Zo geven zij het ‘estafettestokje’ door en stimuleren ze ‘een leven lang leren’ in de technische maakindustrie.

Dat is broodnodig, want de krapte op de technische arbeidsmarkt is groot en de technologische ontwikkelingen volgen zich in een rap tempo op. Van wie kunnen techniekleerlingen en -collega’s het beter leren dan van technische praktijkmensen zelf? De deelnemers werken allen als technisch vakspecialist binnen een bedrijf en combineerden dit met de opleiding. ‘Mijn bedrijf zou morgen twee keer zo groot kunnen zijn, maar we kunnen niet, want er zijn geen mensen. Gelukkig hebben we vandaag 13 nieuwe hybride opleiders erbij die bij kunnen dragen aan de kennisoverdracht in de techniek’ deelde metaalondernemer Jessica van Schijndel én bestuurlijke vertegenwoordiger van de technische sector.

Kennis en enthousiasme overdragen
De 13 geslaagde techniekopleiders komen uit verschillende technische bedrijven, hebben zelf een eigen bedrijf of zijn al deels werkzaam als instructeur in bijvoorbeeld de bouw. Zij beschikken over technisch vakmanschap en zijn specialist op hun vakgebied. Zij hebben geleerd hun (technische) praktijkervaring over te dragen en mensen te enthousiasmeren, binnen hun baan als techneut of in het onderwijs. Met deze opleiding kunnen ze scholingsactiviteiten organiseren, trainingen, cursussen en workshops verzorgen, lesmateriaal ontwikkelen en jongeren of ervaren collega’s coachen. Het opleidingstraject is laagdrempelig zodat het past naast hun baan. Geslaagde Hybride Techiekopleider, Ronald van den Wildenburg: ‘Ik heb gemerkt dat ik blij word als ik mijn kennis en ervaring overdraag aan anderen en ze begrijpen het! Dit maakt ze betrokken en de tijd vliegt voorbij’.

Start tweede traject
Vanwege dit succesvolle traject start dit najaar van 2022 opnieuw een traject ‘Hybride Techniekopleider’. Iedereen met een technische opleiding op minimaal mbo niveau kan zich aanmelden. De opleiding omvat ongeveer 14 scholingsbijeenkomsten in een periode van 10 maanden. Daarnaast loopt iedere deelnemer 80 uur stage bij een ROC mbo en/of VMBO-vmbo-school in de buurt. De lessen starten na werktijd, in de namiddag en avond. Fontys Hogeschool geeft de lessen in samenwerking met ROC Tilburg aan de Stappegoorweg. Meer informatie staat op de website.

Over Techniekcoalitie Brabant
Brabant heeft een oplopend tekort aan goed opgeleid technisch personeel. Bedrijven in de techniek worden geconfronteerd met een snel veranderende marktvraag en verschillende technologische innovaties. Dit vraagt om blijvende ontwikkeling bij ondernemingen, werknemers en opleidingen. Techniekcoalitie Brabant ondersteunt ondernemers, hun werknemers én werkzoekenden op het gebied van leven lang ontwikkelen in de techniek om toekomstbestendig te worden.

Techniekcoalitie Brabant wordt mogelijk gemaakt door Regio Deal Midden- en West-Brabant en is een samenwerking van Avans Hogeschool, A+O Metalektro, Curio techniek & technologie, FME, FNV Metaal, Fontys Hogeschool, Koninklijke Metaalunie, Midpoint, OOM, ROC Tilburg, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Techniek Nederland, West-Brabant werkt met talent en Wij Techniek.

De opleiding ‘Hybride Techniekopleider’ wordt gefinancierd door Techniekcoalitie Brabant, met bijdragen vanuit Regio Deal Midden- en West-Brabant, opleidingsfondsen van de technische sectoren en bouw (OOM, A+O Metalektro, Wij Techniek en Bouwend Nederland).