Onderwijs 

Het verbeteren van de onderlinge samenwerking staat centraal. Om zo tot een totaal onderwijsaanbod voor de Brabantse technieksector te komen, voor leerlingen, werkenden en zij-instromers.

Activiteiten onderwijs:

  • De eerste werkgroep is geformeerd vanuit Kennispact.
  • Er is een pad om vanuit Techniekcoalitie Brabant te komen tot een opstart (input Tilburg, Curio, Ter Aa, Summa en KW1c). Om vervolgens in ontwikkeling te koppelen binnen de RIF aanvraag Energietransitie.
  • De werkgroep creëerde een opzet richting een opleidingsmatrix om te komen tot een primair aanbod. Ontsluiting gebeurt via ‘Brabantleert.nl’ én de eigen kanalen van de partners.
  • Na plaatsing van eerste aanbod, komt aanvulling vanuit opleidingsbedrijven en bedrijvenveld om de witte vlekken in te tekenen.
  • Binnen Kennispact is uitvraag gedaan omtrent het landschapsveld.
  • Met participatie door LLO-katalysator en werkgroep RIF.