“Onze medewerkers willen graag hun kennis delen”

Kennis van medewerkers zit in het hoofd. Hoe borg je die kennis en zorg je voor een goede overdracht richting (nieuwe) collega’s, met als doel: een meer flexibele organisatie? Elvira Geilvoet, HR-adviseur FMI: “Het adviestraject zorgde voor een plan van aanpak.”

FMI Holding bestaat uit een groep van vijf maakbedrijven en een assemblagebedrijf. De 300 medewerkers ontwerpen, produceren en assembleren mechanische componenten voor de hightech, medische en industriële sector. De zelfsturende teams werken met de allernieuwste machines en technieken. “Dan is up-to-date kennis essentieel en kennisoverdracht tussen collega’s waardevol”, zegt HR-adviseur Elvira Geilvoet. “Daarmee bereiken we dat collega’s aan meerdere machines kunnen werken. En kunnen rouleren om elkaar te ondersteunen of vervangen als dat nodig is. Zo wordt de organisatie flexibeler. En het biedt medewerkers de kans om zichzelf te ontwikkelen.”

Interne e-training
FMI doet binnen de teams al aan crosstrainen – eenvoudig gesteld: leren van elkaar – maar zoekt een manier om die kennisoverdracht niet alleen te borgen, maar ook onderdeel te maken van het onboardingprogramma. Elvira: “We wilden de papieren werkinstructies op een aantrekkelijke en meer actuele wijze aanbieden, door kennis te delen in een interne e-training via oZone – een digitale leeromgeving. Maar dan ontstaat de vervolgvraag: hoe doe je dat?”

Valkuil
Om die vraag te beantwoorden maakt Elvira gebruik van het 40 uurs-adviestraject, aangeboden door Techniekcoalitie Brabant. “Onze valkuil is dat we het meestal zelf proberen te doen. Dan ligt het gevaar op de loer dat het niks wordt, omdat het te veel tijd kost en stil komt te liggen. Externe hulp is dus welkom. We hebben het adviestraject gebruikt om een plan te smeden om te komen tot het gewenste resultaat.”

Tom Huibers van JANZ hielp FMI de juiste richting uit, schetst Elvira. “Het heeft er al toe geleid dat we contact hebben opgenomen met oZone om te bepalen hoe zij ons verder kunnen ondersteunen. Zij hebben bijvoorbeeld een breed netwerk met specialisten om ons te helpen met de uitvoering – van een onderwijskundige tot iemand die instructievideo’s opneemt.”

Grote betrokkenheid
“We hebben uiteraard ook de medewerking van onze medewerkers nodig”, vervolgt Elvira, “om de kennis daadwerkelijk over te brengen. En de training vervolgens ook te volgen.” Daarom zijn er gedurende het traject gesprekken gevoerd met medewerkers. De FMI’ers blijken open te staan voor persoonlijke ontwikkeling: de betrokkenheid is groot. “Medewerkers willen graag kennis delen, maar moeten nog warmgemaakt worden voor de manier waarop”, lacht Elvira.

Bijvangst
“Een mooie bijvangst van dit traject is dat er tijdens deze gesprekken ook allerlei andere onderwerpen naar voren komen; ideeën vanuit de organisatie om nog gestroomlijnder met elkaar samen te werken”, stelt Elvira.

Het traject heeft Elvira geholpen inzicht te krijgen in hoe ze stapsgewijs met de wens voor een eigen e-training aan de slag kan. “Het is echt een advies, geen oplossing”, zegt ze. “Maar je krijgt wel inzichtelijk wát je vraag precies is en hoe je ermee aan de slag kan. Dat maakt de vervolgstappen veel makkelijker. En om niet in oude valkuilen te trappen, hebben wij het opgeknipt in kleine stapjes. Liever 100 kleine stapjes en tot een goed resultaat komen, dan ons vergalopperen.”

Ook een frisse blik nodig?
Wil jij ook 40 uur kosteloos ondersteuning bij het vormgeven of uitvoeren van jouw ontwikkelplan? Stap uit de waan van de dag en krijg hulp met een frisse blik van buiten. Kijk voor meer informatie op https://bit.ly/3q0M1NV