Autogeen lassen niveau 2

Als lasser ben je een echte specialist in je vakgebied. Regelmatige bijscholing om je verder te bekwamen is dan ook noodzakelijk. Bedrijfsopleidingen Techniek wil je daar graag bij helpen. Wij bieden professionele opleidingen aan en leiden je op voor een Europees erkend NIL lasdiploma. Je kunt kiezen uit vier verschillende disciplines: Autogeen lassen, BMBE Booglassen met beklede elektroden, Mig-Mag lassen en Tig lassen en dat allemaal op vier verschillende niveau’s. Van beginner tot specialist zit je dus goed met een lasopleiding van Bedrijfsopleidingen Techniek.

Bestemd voor:
Lassers en medewerkers van bedrijven en instellingen die regelmatig belast worden met het uitvoeren van autogeen laswerkzaamheden en die zich verder willen bekwamen in de “links- en rechtslas”methode in diverse lasposities.

Doel:
Deze cursus is er op gericht om die kennis en vaardigheden aan te brengen die van belang zijn voor het verantwoord uitvoeren van autogeen laswerk op het tweede niveau.
De opleiding wordt gegeven volgens de “linkslas” methode in ongelegeerd stalen plaat en pijp. Verder omvat de cursus het autogeen snijden van ongelegeerd stalen plaat. Deze cursus is gericht op het behalen van het diploma op niveau 2

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is het diploma niveau 1 vereist. In bijzondere gevallen kan men ook tot de cursus worden toegelaten op basis van aantoonbare vaardigheid alsmede voldoende theoretische kennis op het gebied van autogeen lassen. Dit ter beoordeling van de docent.

Inhoud
De cursus bevat een theorie en een praktijkdeel.
In de theorie wordt ondermeer behandeld:
• Processen en apparatuur
• Materiaalgedrag bij het lassen
• Constructies
• Uitvoering

De cursus omvat autogeen lassen volgens de “linkslas”methode in ongelegeerd stalen plaat en pijp van 3 en 4 mm in de verticale, horizontale en rondgaande posities. Het handmatig autogeen snijden van figuren met rechte en gebogen lijnen. De lassen worden uitsluitend visueel en door meten beoordeeld.

Duur van de opleiding
De cursus bestaat uit 16 dagdelen van 3 lesuren en wordt ´s-avonds gegeven.
De lestijden zijn van 18.30u tot 21.45u.

Vervolgmogelijkheden
Autogeen lassen niveau 3
BMBE Booglassen niveau 1.
Mig Mag Booglassen niveau 1.
Tig Booglassen niveau 1..

Startdata
Afhankelijk van de groepsgrootte kunt u gedurende het gehele jaar instromen.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een examen wat wordt afgenomen en beoordeeld door het NIL. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Europees erkend NIL diploma.