Basis CNC Frezen

Uit diverse onderzoeken van verschillende instanties is gebleken dat er al geruime tijd een tekort is aan goed geschoold personeel dat de CNC-techniek beheerst. Bovendien is gesignaleerd dat de huidige scholingsmogelijkheden in de CNC-techniek beperkt zijn. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de kennis en ervaring omtrent de CNC-technieken onvoldoende blijven om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die een CNC-machine biedt. Het rendement van zo’n kostbare investering blijft daarmee onder de maat. Om in deze situatie verandering te brengen bieden wij u in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Metaal een aantal CNC-cursussen op diverse niveaus aan.

Bestemd voor:
De cursus Basis frezen is geschikt voor iedereen die met de Computer Numerical Control (CNC) techniek te maken heeft of er in de toekomst mee te maken krijgt. Denk hierbij aan bedrijfsleiders, conventionele frezers, vonkverspaners, toekomstige bedieners en/of programmeurs van CNC-machines, werkvoorbereiders, technisch tekenaars/constructeurs, calculators en docenten uit lager- en middelbaar technisch onderwijs. De cursus Basis frezen is erop gericht om kennis en vaardigheden aan te brengen die noodzakelijk zijn om inzicht te krijgen in de CNC-techniek.

Doel:
De cursus CNC basis frezen is er op gericht om die kennis en vaardigheden aan te brengen die noodzakelijk zijn om inzicht te krijgen in de CNC-techniek.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist, wel is enige kennis van verspanende technieken gewenst.

Inhoud
Op het einde van de cursus:
• Kent u de huidige toepassingsmogelijkheden van CNC-machines;
• Weet u welke achtereenvolgende stappen er binnen het CNC-proces plaatsvinden;
• Bent u op de hoogte van de meest gangbare uitvoeringsvormen van draaimachines;
• Kent u de meest voorkomende CNC-begrippen;
• Weet u hoe CNC-programma’s worden opgebouwd.

Duur van de opleiding
De cursusduur bedraagt 10 dagdelen en wordt in de avond gegeven.
De lestijden zijn van 18:30 uur tot 21:30 uur.

Vervolgmogelijkheden
Frezen CNC voor Gevorderden

Startdata
Bij voldoende deelname meerdere malen per jaar

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.