Basis Installatietechniek

Deze praktische training geeft u een brede algemene kennis en de benodigde vaardigheden binnen de installatietechniek. We staan o.a. stil bij cv techniek, gastoestellen, tekeninglezen en materiaalkennis. Ook ga je aan de slag met het bewerken van koperen buis en PVC, verbindingstechnieken en de montage van sanitair en afvoersystemen.

Bestemd voor:
De opleiding is bestemd voor monteurs die zich (gaan) bezighouden met:

• Uitvoeren van inspecties, meten en testen aan apparatuur, installaties en systemen.
• Opstellen en rapporteren eerste diagnose.
• Lokaliseren en analyseren van storingen in het werktuigkundig deel van apparatuur, installaties en systemen.
• Herstellen en monteren van onderdelen.
• Afstellen en inregelen van het werktuigkundig deel van apparatuur, installaties en systemen.
• Begeleiden van minder ervaren collega’s.

Doel:
Basisvaardigheden installatietechniek aanleren.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Inhoud
* Intro gesprek met de docent
* Materiaalkennis, gereedschapskennis en veiligheid
* Tekeninglezen en symbolenkennis
* Koperbuis bewerken
* Snijden en afbramen
* Verbindingstechnieken, solderen, knellen en persen
* PVC bewerken
* Afvoersystemen, verlijmen en monteren
* Monteren van sanitair
* Meerlagenbuis t.b.v. water en gasleidingen
* CV techniek en radiatoren
* Opbouw gastoestellen
* Afsluiting met eventueel advies voor vervolgcursus

Duur van de opleiding
5 dagen

Vervolgmogelijkheden
* Onderhoud Gastoestellen en Praktisch Meten

Startdata
Nader te bepalen

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een afrondende (praktijk)toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.