Basis Koeltechniek

Koeltechniek neemt een steeds belangrijkere rol in binnen onze samenleving. De maatschappij vraagt steeds meer om comfort, zowel in warmte als in koudesferen. De behoefte aan een gezonde en prettige leef- en werkomgeving wordt steeds groter. Daarnaast worden door de eisen die aan gebouwen worden gesteld met betrekking tot energieverbruik en het afvoeren ervan, steeds meer koelinstallaties en warmtepompen geïntegreerd.

Bestemd voor:
Startend monteur zonder voorkennis van airco-, warmtepomp-, of koelinstallaties

Doel:
In beginsel de werking en opbouw van diverse koelinstallaties zoals airco’s, warmtepompen en grotere koelunits te leren kennen.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Inhoud
Werking en de theoretische basis van een koudesysteem
Het natuurkundige proces en gebruikte begrippen in een koelsysteem
De koelkringloop en het Mollier- of log p-h diagram
Eigenschappen van koudemiddelen (inclusief wetgeving)
Toepassing, eigenschappen en druk/enthalpiediagram van koudemiddelen
Opbouw en werking van koelsystemen en de technische- en kwaliteitseisen voor koelsystemen
Opbouw, werking en verschillende types componenten
Opstelling, inrichting, leidingwerk, inbedrijfstellen en controle op juiste werking en specificaties
Onderhouds- en servicewerkzaamheden en het analyseren van storingen en het milieubewust oplossen hiervan

Duur van de opleiding
5 dagen

Vervolgmogelijkheden
F-Gassen Categorie I
F-Gassen Categorie II

Startdata
Bij voldoende deelname wordt deze cursus meerdere malen per jaar gegeven.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een afrondende toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.