BMBE (booglassen met beklede elektroden) niveau 2

Als lasser ben je een echte specialist in je vakgebied. Regelmatige bijscholing om je verder te bekwamen is dan ook noodzakelijk. Bedrijfsopleidingen Techniek wil je daar graag bij helpen. Wij bieden professionele opleidingen aan en leiden je op voor een Europees erkend NIL lasdiploma.
Je kunt kiezen uit vier verschillende disciplines: Autogeen lassen, BMBE Booglassen met beklede elektroden, Mig-Mag lassen en Tig lassen en dat allemaal op vier verschillende niveau’s. Van beginner tot specialist zit je dus goed met een lasopleiding van Bedrijfsopleidingen Techniek.

Bestemd voor:
Lassers en medewerkers van bedrijven en instellingen die regelmatig belast worden met het uitvoeren van BMBE laswerkzaamheden en die zich verder willen bekwamen in diverse lasposities.

Doel:
De cursus is er op gericht om die kennis en vaardigheden aan te brengen die van belang zijn voor het verantwoord uitvoeren van BMBE laswerk op het tweede niveau.
Deze opleiding wordt gegeven in ongelegeerd stalen plaat van ongeveer 4, 10 en 12 mm.
Deze cursus is gericht op het behalen van het diploma op niveau 2.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is het diploma niveau 1 vereist. In bijzondere gevallen kan men ook tot de cursus worden toegelaten op basis van aantoonbare vaardigheid alsmede voldoende theoretische kennis op het gebied van BMBE lassen, dit ter beoordeling van de docent

Inhoud
De cursus bevat een theorie en een praktijkdeel.
In de theorie wordt ondermeer behandeld:
• Processen en apparatuur
• Materiaalgedrag bij het lassen
• Constructies
• Uitvoering

Tijdens de cursus worden hoeklassen in verschillende posities en met verschillende a-hoogtes in ongelegeerd stalen plaat van 10 mm gelast. De V-las wordt in horizontale en verticale positie van 4 en 12 mm gelast. De lassen worden uitsluitend visueel en door meten beoordeeld.

Duur van de opleiding
De cursus bestaat uit 16 dagdelen van 3 lesuren en wordt ´s-avonds gegeven.
De lestijden zijn van 18.30u tot 21.45u.

Vervolgmogelijkheden
BMBE Booglassen niveau 3.
Autogeen lassen niveau 1.
Mig Mag Booglassen niveau 1.
Tig Booglassen niveau 1.

Startdata
Afhankelijk van de groepsgrootte kunt u gedurende het gehele jaar instromen.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een examen wat wordt afgenomen en beoordeeld door het NIL. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Europees erkend NIL diploma.