CNC Draaien voor Gevorderden

Uit diverse onderzoeken van verschillende instanties is gebleken dat er al geruime tijd een tekort is aan goed geschoold personeel dat de CNC-techniek beheerst. Bovendien is gesignaleerd dat de huidige scholingsmogelijkheden in de CNC-techniek beperkt zijn. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de kennis en ervaring omtrent de CNC-technieken onvoldoende blijven om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die een CNC-machine biedt. Het rendement van zo’n kostbare investering blijft daarmee onder de maat. Om in deze situatie verandering te brengen bieden wij u in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Metaal een aantal CNC-cursussen op diverse niveaus aan.

Bestemd voor:
De cursus Gevorderd draaien is geschikt voor iedereen die met de Computer Numerical Control (CNC) techniek te maken heeft of er in de toekomst mee te maken krijgt. Denk hierbij aan bedrijfsleiders, conventionele draaiers, vonkverspaners, toekomstige bedieners en/of programmeurs van CNC-machines, werkvoorbereiders, technisch tekenaars/constructeurs, calculators en docenten uit het lager- en middelbaar technische onderwijs.

Doel:
De cursus Gevorderd draaien is erop gericht om kennis en vaardigheden aan te brengen die noodzakelijk zijn
• om een reeks volwaardige, in moeilijkheidsgraad oplopende draaiprogramma’s te schrijven.
• om optimaal gebruik te kunnen maken van programmamogelijkheden en zeer efficiënt te programmeren.
• om met andere typen besturingen te programmeren. Zo vergroot je niet alleen in de diepte maar ook in de breedte je kennis.
• om parameterprogramma’s te herkennen, schrijven en uit te voeren.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is eerdere deelname aan de cursus Basis draaien vereist.

Inhoud
Na afloop van de cursus:
• Kunt u een CNC-draaimachine instellen en de snijdgereedschappen afstellen;
• Kent u de meest gangbare G-functies en M-instructies (ISO-codes);
• Bent u in staat om gecompliceerde draaiprogramma’s te lezen en te schrijven;
• Kent u de handelingen die horen bij het invoeren van draaiprogramma’s en het aanbrengen van programmacorrecties;
• Kunt u door middel van externe geomatrie-programmering eenvoudig producten maken.Kunt u een CNC-draaimachine instellen en de snijdgereedschappen afstellen;
• Kent u de meest gangbare G-functies en M-instructies (ISO-codes);
• Bent u in staat om gecompliceerde draaiprogramma’s te lezen en te schrijven;
• Kent u de handelingen die horen bij het invoeren van draaiprogramma’s en het aanbrengen van programmacorrecties;
• Kunt u door middel van externe geomatrie-programmering eenvoudig producten maken.

Duur van de opleiding
De cursusduur bedraagt 10 dagdelen en wordt in de avond gegeven.
De lestijden zijn van 18:30 uur tot 21:30 uur.

Vervolgmogelijkheden
Frezen CNC voor Gevorderden

Startdata
Bij voldoende deelname meerdere malen per jaar

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.