F-Gassen categorie 2

Per 1 januari 2010 is de Europese f-gassenverordening in Nederland in werking getreden. Personen die werkzaamheden verrichten aan koelinstallaties en airco-installaties waarin zich gefluoreerde of ozonlaagafbrekende stoffen bevinden, moeten in het bezit zijn van een bij de werkzaamheden behorend diploma of certificaat.

Bestemd voor:
Monteurs, installateurs of technici die tijdens het werk in aanraking komen met installaties die minder dan 3 kilogram aan koudemiddelen bevatten en nog niet het verplichte F-gassencertificaat bezitten.

Doel:
Na het behalen van het F-gassencertificaat categorie II mag je bepaalde werkzaamheden aan stationaire of mobiele koelinstallaties met een koudemiddelinhoud <3kg verrichten. Je mag koudemiddel terugwinnen en aanvullen. Je kunt een lekcontrole uitvoeren waarbij het koelcircuit geopend mag worden. Je kunt leidingen gasdicht solderen. Toelatingseisen
Om deze cursus succesvol af te ronden is de volgende voorkennis en ervaring vereist:
•Ruime theoretische kennis van de koelkringloop en het h log p-diagram
•Inhoudelijke kennis van de werking van koelsystemen
•Een aantal jaren relevante werkervaring met airco’s /warmtepompsystemen
•Ervaring met het hardsolderen aan leidingen

Inhoud
Ondermeer de volgende onderwerpen worden behandeld:
Solderen van koperen leidingen
Technische- en kwaliteitseisen voor koelinstallaties en warmtepompen
Eigenschappen van koudemiddelen
Fabricage en montage van koelinstallaties en warmtepompen
Testen, legen, vacumeren, vullen, instellen en inregelen
Het gebruik van meet- en testapparatuur en het meten van bedrijfsomstandigheden
Analyseren van storingen en deze milieubewust oplossen
Inspectie en diagnose stellen aan koelinstallaties en opstellen van meetrapporten
Controle installatie op juiste werking en specificaties

Duur van de opleiding
7 dagen, waarvan 3 praktijkdagen.

Vervolgmogelijkheden
Airco- en VRF-systemen
F-Gassen categorie 1

Startdata
Diverse data

Toetsing
Legt u het examen met goed gevolg af, dan ontvangt u het certificaat F-gassen. Met dit certificaat bent u bevoegd om koudesystemen met synthetische koudemiddelen officieel* te repareren, leeg te halen, af te vullen en in bedrijf te stellen. Dag- of middagavond opleiding. Incompany of maatwerk (<6 deelnemers): op aanvraag.