F-Gassen categorie I

Per 1 januari 2010 is de Europese f-gassenverordening in Nederland in werking getreden. Personen die werkzaamheden verrichten aan koelinstallaties en airco-installaties waarin zich gefluoreerde of ozonlaagafbrekende stoffen bevinden, moeten in het bezit zijn van een bij de werkzaamheden behorend diploma of certificaat.

Bestemd voor:
Monteurs, installateurs of technici die tijdens het werk in aanraking komen met installaties die meer dan 3 kilogram aan koudemiddelen bevatten en nog niet het verplichte F-gassencertificaat bezitten.

Doel:
Na het behalen van het F-gassencertificaat categorie I mag je bepaalde werkzaamheden aan stationaire of mobiele koelinstallaties met een koudemiddelinhoud >3kg verrichten. Je mag koudemiddel terugwinnen en aanvullen. Je kunt een lekcontrole uitvoeren waarbij het koelcircuit geopend mag worden. Je kunt leidingen gasdicht solderen.

Toelatingseisen
Om deze cursus succesvol af te ronden is de volgende voorkennis en ervaring vereist:
•Ruime theoretische kennis van de koelkringloop en het h log p-diagram
•Inhoudelijke kennis van de werking van koelsystemen
•Een aantal jaren relevante werkervaring met koelinstallaties
•Ervaring met het hardsolderen aan leidingen

Inhoud
Ondermeer de volgende onderwerpen worden behandeld:
• Eigenschappen van koudemiddelen
• Technische- en kwaliteitseisen voor koelinstallaties
• Fabricage en montage van koelinstallaties
• Testen, legen, vacumeren, vullen, instellen en inregelen
• Het gebruik van meet- en testapparatuur en het meten van bedrijfsomstandigheden
• Invullen van logboeken en rapportformulieren
• Analyseren van storingen en het milieubewust oplossen hiervan
• Inspectie en diagnose stellen aan koelinstallaties en opstellen van meetrapporten
• Controle installatie op juiste werking en specificaties

Duur van de opleiding
10 dagen, waarvan 5 praktijkdagen.

Vervolgmogelijkheden

Startdata
Diverse data

Toetsing
Legt u het examen met goed gevolg af, dan ontvangt u het certificaat F-gassen. Met dit certificaat bent u bevoegd om koudesystemen met synthetische koudemiddelen officieel* te repareren, leeg te halen, af te vullen en in bedrijf te stellen.