Koeltechniek

Koeltechniek neemt een steeds belangrijkere rol in binnen onze samenleving. De maatschappij vraagt steeds meer om comfort, zowel in warmte als in koudesferen. De behoefte aan een gezonde en prettige leef- en werkomgeving wordt steeds groter. Daarnaast worden door de eisen die aan gebouwen worden gesteld met betrekking tot energieverbruik en het afvoeren ervan, steeds meer koelinstallaties en warmtepompen geïntegreerd.

Bestemd voor:
De cursus Basis Koeltechniek is bedoeld voor monteurs, installateurs die zonder enige voorkennis van het vak aan de slag willen met warmtepompen, airco’s en eenvoudige koelinstallataties. De opleiding is prima geschikt als vooropleiding voor de training F-Gassen Categorie I of II.

Doel:
Het vergaren van koeltechnische basiskennis bijvoorbeeld ter voorbereiding op de training F-Gassen of om meer zicht te krijgen op koeltechnische processen en systemen.

Toelatingseisen
Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Inhoud
• Basis koudetechniek principe werking
• Specifieke natuurkundige begrippen m.b.t. Koude- en Klimaattechniek.
• Basis begrippen
• Kringproces en hoofdcomponenten begrippen
• Koudemiddelen begrippen
• Huidige koudemiddelen
• Koudemiddelen en milieu
• Compressoren binnen de koude- en klimaattechniek
• Warmte overdracht
• De condensor
• Het thermostatisch expansie ventiel
• De verdamper
• Olie en het koudemiddel
• Water en het koudemiddel
• Koude dragers
• Compressie koudecapaciteit en motorvermogen
• Capaciteitsregeling bij koude- en klimaatsystemen

Duur van de opleiding
10 dagdelen

Vervolgmogelijkheden
Koeltechniek
F-Gassen I of II
Airco- en VRF installaties

Startdata
Bij voldoende deelname meerdere malen per jaar

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.