NEN 3140 VP

Wanneer je aan elektrische laagspanningsinstallaties werkt, is de werkgever er voor verantwoordelijk dat je hieraan veilig kunt werken. Vaak wordt hiertoe invulling gegeven door middel van het toepassen van de NEN3140, een norm die aangeeft hoe je veilig moet werken in de elektro.

Bestemd voor:
Iedereen die zelfstandig aan schakel- en groepenkasten werkt en door de werkgever als Vakbekwaam Persoon dient te worden aangewezen.

Doel:
Te kunnen worden aangesteld als Vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 en om complexere elektrotechnische werkzaamheden te kunnen uitvoeren zoals het bijplaatsen van groepen in installaties, het uitvoeren van onderhoud aan elektrische installaties.Een vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 is een persoon met een elektrotechnische vooropleiding of een ervaring die hiermee vergelijkbaar is.

Toelatingseisen
Elektrotechnische vooropleiding / ervaring

Inhoud
Elektrotechnische gevaren en ongelukken
* Elektrotechnische gevaren
* Elektrocutie
* Kortsluiting
* Voorkomen van kortsluiting
Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving
* Wetgeving en historie
* Arbowetgeving
* De NEN 3140
Veilig werken door deskundig personeel / procedures en PBM’s
* Inleiding
* Personeel
* Periodieke instructie
* Werk- en onderhoudsprocedures
* Spanningsloos werken volgens NEN 3140
* Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
* Werken in de nabijheid van actieve delen
Werken met een werkvergunning en schakelbericht
* Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140
* Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties
* Schakelbrief / schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen
* Het vervangen van een defecte wanddontactdoos
* Werkzaamheden aan een verdeler

Duur van de opleiding
1 dag

Vervolgmogelijkheden

Startdata
Nader te bepalen

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een afrondende (praktijk)toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.