Opfrisdag Handelingen F-Gassen Cat. I of II

Per 1 januari 2010 is de Europese f-gassenverordening in Nederland in werking getreden. Personen die werkzaamheden verrichten aan koelinstallaties en airco-installaties waarin zich gefluoreerde of ozonlaagafbrekende stoffen bevinden, moeten in het bezit zijn van een bij de werkzaamheden behorend diploma of certificaat.

Bestemd voor:
De opfrisdag Handelingen F-Gassen Categorie 1 of 2 is bedoeld voor monteurs, installateurs of technici die hun vaardigheden op het gebied van het verrichten van handelingen met koudemiddelen aan een installatie willen opfrissen of voor diegene die extra wil oefenen ter voorbereiding op het (her)examen F-gassen categorie I of II.

Doel:
Het vergroten van de kans om het diploma F-gassen categorie 1 of 2 te behalen of je bevoegdheid te verlengen, door diverse handelingen aan koeltechnische installaties te oefenen.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze opfrisdag moet je de training F-Gassen Categorie I of II reeds gevolgd hebben.

Inhoud
Tijdens deze dag ga je oefenen voor het (her)examen Koudemiddelen Handelingen. Je wordt voorbereid om tijdens het examen een logboek en veiligheid te beoordelen, de werking van het systeem te controleren, een koudemiddelcilinder te beoordelen, en het leeghalen en wegen van de koudemiddel inhoud. Daarnaast zal je tijdens het examen een koude-systeem vullen en opleveren volgens wetgeving inclusief werkregistratie.

Duur van de opleiding
1 dag of middag-avond

Vervolgmogelijkheden

Startdata
Bij voldoende deelname meerdere malen per jaar

Toetsing
De opfrisdag wordt door de docent beoordeeld op voldoende participatie en kennis