Opfrisdag Hardsolderen F-Gassen Cat. I of II

Per 1 januari 2010 is de Europese f-gassenverordening in Nederland in werking getreden. Personen die werkzaamheden verrichten aan koelinstallaties en airco-installaties waarin zich gefluoreerde of ozonlaagafbrekende stoffen bevinden, moeten in het bezit zijn van een bij de werkzaamheden behorend diploma of certificaat.

Bestemd voor:
De opfrisdag Hardsolderen F-Gassen Categorie 1 is bedoeld voor monteurs, installateurs of technici die hun vaardigheden op het gebied van het verrichten van hardsolderen aan of voor koeltechnisch leidingwerk willen opfrissen of voor diegene die extra wil oefenen ter voorbereiding op het (her)examen F-gassen categorie I of II

Doel:
Het vergroten van de kans om het diploma F-gassen categorie 1 of 2 te behalen of je bevoegdheid te verlengen, door te oefenen met hardsolderen.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze opfrisdag moet je de training F-Gassen Categorie I of II reeds gevolgd hebben.

Inhoud
Tijdens deze dag ga je oefenen voor het (her)examen Solderen & Monteren. Hierdoor vergroot je jouw kans om het diploma F-gassen categorie 1 of 2 te behalen. Je wordt voorbereid om tijdens het examen een werkstuk te maken volgens tekening, lektest en druktest. Daarnaast wordt je tijdens het examen beoordeeld op een peelingtest van alle verbindingen. Je gaat te werk volgens de eisen zoals ze worden gesteld aan het werkstuk op het (her)examen. Tijdens deze dag ligt de nadruk op het vervaardigen en/of verbinden van leidingdelen.

Duur van de opleiding
1 dag of middag-avond

Vervolgmogelijkheden

Startdata
Bij voldoende deelname meerdere malen per jaar

Toetsing
De opfrisdag wordt door de docent beoordeeld op voldoende participatie en kennis