Servicetechnicus Installatietechniek

De Servicetechnicus, oftewel technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties, werkt bij bedrijven die onderhoud uitvoeren aan (grote) werktuigkundige installaties. Dat betreft bijvoorbeeld installaties voor warm tapwater en klimaatbeheersing bij particulieren thuis of in de utiliteit. Hij werkt in ruimtes van uiteenlopende aard en omvang en aan alle typen werktuigkundige installaties, zowel klein als groot, inclusief installaties die vallen onder de inspectieplicht volgens het Activiteitenbesluit en het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS).

Bestemd voor:
De opleiding is bestemd voor monteurs die zich (gaan) bezighouden met:

• Inspecteren van apparatuur, installaties en systemen
• Optimaliseren apparatuur, installaties en systemen en oplossen van storingen
• Lokaliseren en analyseren van complexe storingen in grote werktuigkundige installaties en systemen.

Doel:
Deze opleiding is gericht op het verder ontwikkelen van ervaren medewerkers van niveau 3 naar 4. Aan het eind van de opleiding kun je de belangen van opdrachtgevers binnen de kaders van wet- en regelgeving flexibel interpreteren i.v.m. het gebruik van gebouwinstallaties en je kunt eigenhandig tijdelijke voorzieningen treffen waardoor gebouwsystemen (of delen daarvan) provisorisch blijven functioneren.
Je kunt zo rapporteren dat ontwerpers en onderhoudsmanagers passende voorstellen kunnen formuleren aan de opdrachtgever of controlerende instanties en je kunt service- en onderhoudsmonteurs informeren en instrueren met betrekking tot de werkwijze en aanpak bij het daadwerkelijke installeren en monteren in gebouwinstallaties.

Toelatingseisen
Minimaal een niveau 3 diploma richting Service en Onderhoud Werktuigkundige Installaties of vergelijkbaar niveau.

Inhoud
Vaktechnisch o.a.
• Luchtbehandelingstechniek
• Luchtbehandelingssytemen
• Mollier
• Luchtzijdig regelen
• Regeltechniek
• Circulatie vloeistofinstallatie
• Regelafsluiters
• Elektrotechiek
• Hydraulisch schakelen
• Waterzijdig inregelen
• Besturingstechniek
• Scios-regelgeving
• Stooktechniek
• Sanitair en waterbehandeling
• Bedrijfskunde

Keuzedelen
• Inspelen op innovaties
• Basisvaardigheden elektrotechnische in stallaties
• Koolmonoxidepreventie bij gasverbrandingsinstallaties
• Duurzaam vakmanschap

Algemene vakken
• Nederlands
• Rekenen 3F
• Engels
• Loopbaan en Burgerschap

Duur van de opleiding
72 lesdagen, de cursus wordt gegeven in de middagavond variant.

Vervolgmogelijkheden
Periodiek Onderhoud Tempo (scope 1 en 2)

Startdata
De opleiding wordt jaarlijks gestart in september.

Toetsing
De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Daarnaast worden er examens afgenomen voor 4 keuzedelen, de onderdelen Nederlands en Rekenen en er wordt een inspanningsverplichting vereist voor Loopbaan en Burgerschap.
Bij voldoende resultaat ontvangt u het erkend diploma Technicus Service en Onderhoud Werktuigkundige Installaties (niv. 4, crebo 25825)