Training praktijkexamen CO – Installeren

Vanaf september 2020 is de CO-certificering verplicht voor alle bedrijven en technici die werken aan gasverbrandingstoestellen. Om te mogen werken aan gasverbrandingsinstallaties, moet je als bedrijf gecertificeerd worden. Een van de voorwaarden is dat het vakmanschap van de monteur(s) aantoonbaar moet zijn. Dat is mogelijk door het met succes afsluiten van de Theorietoets CO en het Praktijkexamen CO.

Bestemd voor:
De opleiding is bestemd voor monteurs die zich (gaan) bezighouden met:

• Uitvoeren van inspecties, meten en testen aan apparatuur, installaties en systemen.
• Opstellen en rapporteren eerste diagnose.
• Lokaliseren en analyseren van storingen in het werktuigkundig deel van apparatuur, installaties en systemen.
• Herstellen en monteren van onderdelen.
• Afstellen en inregelen van het werktuigkundig deel van apparatuur, installaties en systemen.
• Begeleiden van minder ervaren collega’s.

Doel:
Voorbereiding op het praktijkexamen CO

Toelatingseisen
Je bent werkzaam als installatiemonteur

Inhoud
Praktische bijscholing over:
– Signaleren van CO-gevaarlijke situaties, adviseren, CO-melders plaatsen en controleren
– Aanleggen van rookgasafvoerleidingen
– Aanleggen van individuele installaties
– Aanleggen van CLV systemen in gestapelde bouw
Informatie over het Praktijkexamen CO:
– Uitleg over de opbouw van het Praktijkexamen CO
– Toelichting op de examenonderdelen

Duur van de opleiding
2 dagen

Vervolgmogelijkheden

Startdata
Nader te bepalen

Toetsing
Aan deze cursus is geen examen verbonden. Aan de hand van een mondelinge dan wel schriftelijke toetsing wordt bepaald in hoeverre de vastgestelde doelstellingen zijn behaald.