Optimaal Leren en Ontwikkelen in Brabantse Bedrijven: oZone in de Schijnwerpers

Joost van Doorn, regiomanager en oZone Adviseur en Lex Jansen, oZone Adviseur bij A+O Metalektro over de ondersteuning bij de implementatie van leerplatform oZone: “Onze rol is om bedrijven tijdens onze gesprekken te attenderen op de mogelijkheid om een kosteloze 20-uurs strippenkaart in te zetten en ze in eerste instantie oZone te laten zien. Dit platform is ontworpen om de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen en hen in staat te stellen laagdrempelig kennis tot zich te nemen. Wij zelf doen de begeleiding van de strippenkaart niet. Dat doen twee externe L&D (Learning & Development) deskundigen, waaruit de bedrijven kunnen kiezen.

De strippenkaart biedt bedrijven flexibiliteit. Met 20 uur aan begeleiding en advies kunnen ze deze uren naar eigen behoefte inzetten, wat een op maat gemaakte aanpak mogelijk maakt. Dit draagt bij aan een efficiënte en effectieve implementatie van oZone binnen de bedrijfscontext.

Recentelijk organiseerden Lex en zijn collega Joost een bijeenkomst genaamd ‘Leren van Elkaar’. Bedrijven uit Brabant die de strippenkaart hebben ingezet, deelden hier hun ervaringen met de implementatie van oZone. Deze bijeenkomst bood de gelegenheid voor bedrijven om van elkaars successen en uitdagingen te leren.

De kracht van ‘Leren van Elkaar’ lag in de openheid van de deelnemende bedrijven. Ze deelden niet alleen succesverhalen, maar bespraken ook de obstakels die ze tegenkwamen en hoe ze deze overwonnen. Het resulteerde in een waardevolle uitwisseling van kennis en ervaringen tussen bedrijven met een gemeenschappelijk doel: de optimale implementatie van oZone.

Een mooi voorbeeld van een succesvolle implementatie is een organisatie die snel moest groeien. Ze hebben oZone ingezet om de onboarding deels te digitaliseren. Hierdoor werden alle nieuwe medewerkers eenduidig en volledig ingewerkt. Naast een warm welkom en veiligheidsinstructies werden specifieke onderwerpen over processen en machines digitaal aangeboden.

Een onmisbaar element in dit proces is de aanwezigheid van een L&D deskundige. Deze professional fungeerde als een brug tussen de technische aspecten van oZone en de specifieke behoeften van de bedrijven. Door een gestructureerde aanpak te bieden, zorgde de L&D deskundige ervoor dat bedrijven maximaal profiteerden van de begeleiding.

Met een duidelijke focus op samenwerking en kennisdeling zetten Joost van Doorn, Lex Jansen en de Techniekcoalitie Brabant zich in om bedrijven in de regio te ondersteunen bij het realiseren van hun volledige potentieel door middel van oZone. In een tijd waarin continue ontwikkeling een sleutelrol speelt, vormt deze samenwerking een waardevolle stap richting een toekomst waarin bedrijven en hun medewerkers blijven groeien en innoveren.