Slimste Idee
in de Techniek

Heb jij dé oplossing?

Wat leuk dat je een kijkje neemt op onze website en de uitdaging aangaat!

Wat nu?

 1. Lees voordat jij en je collega’s aan de slag gaan met jullie slimme idee, onderstaande spelregels goed door. Zo weet je precies waar jullie bij de uitwerking op moeten letten.
 2. Laat ons weten dat jullie meedoen! Klik op onderstaande button en laat jullie gegevens achter. Jullie ontvangen daarna een bevestiging van deelname per e-mail. 
 3. Doe dit zo snel mogelijk, zodat we weten dat jullie meedingen naar de mooie prijzen*.

Spelregels

Deelname

 • Je mag meedoen als jij en je collega’s werken voor een MKB bedrijf of vestiging van een bedrijf met minder dan 200 werknemers.
 • Wanneer jullie organisatie is betrokken bij een innovatie die valt onder de cao Metalektro, de cao M&T Metaalbewerkingsbedrijf en de cao M&T Technisch Installatiebedrijf en de cao Bouw en Infra. Dit kan zowel een technische productinnovatie, als een procesinnovatie zijn, in combinatie met een aanpassing van de werkorganisatie.

Voorbeelden

Door aanpassingen van het materiaal waarvan zonnepanelen worden gemaakt kan deze meer rendement behalen. De ontwikkeling van zonnepanelen is nog steeds in beweging. Er is in de afgelopen 10 maanden z’n 30% meer rendement behaald. Deze productinnovatie is behaald door materialen aan te passen. Werknemers waren actief betrokken bij het denkproces over de toepassing van nieuwe materialen.

Wanneer het eindproduct van de productieband af komt binnen het bedrijf wordt dit door de heftruckchauffeur opgehaald en verplaatst naar de verpakkingsband. Dit nam tijd en mankracht in beslag. Medewerkers hebben een constructie bedacht die de productieband met de verpakkingsband koppelt waardoor het proces ononderbroken door kan lopen. Er wordt nu tijd en mankracht bespaard.

Medewerkers van een 30-koppig familiebedrijf merken dat er een kloof is tussen de ervaren medewerkers met kennis en ervaring en de jongere aanwas. Ook tijdens pauzes is er een duidelijke splitsing van jong/oud aan de kantinetafels. De meer ervaren medewerkers merken dat ze veel tijd kwijt zijn aan het aansturen en wegwijs maken van de jongere medewerkers. Er is veel kennis aanwezig binnen het bedrijf maar toch blijft de foutmarge onnodig groot.
Het idee wordt geopperd dat er een verbinding moet worden gemaakt tussen beide groepen op de werkvloer zodat het werk sneller en efficiënter gedaan kan worden en kennis wordt gedeeld.
Dit idee komt steeds vaker terug tijdens gesprekken met collega’s en het neemt steeds meer vorm aan.

Een aantal medewerkers worden enthousiast en besluiten het idee te bespreken met de productiechef. De fabriekschef neemt het idee mee in het wekelijks overleg met de directie.
Resultaat: er wordt een mentorsysteem gecreëerd op de werkvloer door de fabriekschef en de medewerkers waarbij ervaren medewerkers vrijwillig mentor worden en jongere medewerkers begeleiden.

De mentors worden gekoppeld op basis van hun werkzaamheden en kennis met een jongere medewerker. Ze bieden op deze manier begeleiding en ondersteuning aan de jongere collega’s, terwijl de mentees de kans krijgen om te leren van de kennis en ervaring van de mentors.
Er ontstaat meer rust op de werkvloer doordat iedereen een eigen aanspreekpunt heeft. Er is duidelijkheid gecreëerd. Het werk wordt nu efficiënter gedaan en de foutmarge wordt vrijwel direct kleiner. Een mooi bijkomend effect: er komt gesprek op gang tussen verschillende generaties en na een aantal weken verandert de dynamiek tussen de collega’s en is er zelfs in de kantine minder verdeeldheid tussen de 2 groepen werknemers.

Voorwaarden

 1. In aanmerking komen ideeën die op zijn vroegst begin 2022 zijn bedacht en waarvan de uitwerking ten minste is gestart. De uitvoering hoeft nog niet gestart te zijn.
 2. Onze ervaring is dat de beste ideeën ontstaan door een samenwerking tussen medewerkers en leidinggevende. Deze samenwerking moet ook terug te zien zijn in de uitwerking van het idee. Houd er rekening mee dat de samenwerking in de beoordelingsronde meetelt.
 3. Vier belangrijke rollen die werknemers samen met hun leidinggevende kunnen hebben zijn :
  1. zij zijn initiatiefnemer van de innovatie;
  2. zij zijn de bedenker van de innovatie;
  3. zij presenteren de innovatie;
  4. zij maken een plan voor de uitvoering van de innovatie.
 4. Het idee moet eraan bijdragen dat het werk slimmer (productiever, goedkoper, makkelijker, met minder fouten/storingen) wordt gedaan en de zeggenschap van werknemers over hun werk wordt vergroot.

Beoordeling

Laat in je uitwerking het volgende terugkomen:

  1. Er is betrokkenheid van werknemers geweest bij het gekozen ontwerp (en planvorming) voor innovatie. Voor hun rol bij de implementatie ervan is een plan gemaakt.
  2. In de veranderde/nieuwe werkorganisatie hebben werknemers meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
  3. Het werk kan slimmer worden uitgevoerd, in de zin van efficiënter of goedkoper of gemakkelijker of met minder fouten/storingen. De kwaliteit is hoger.
  4. Het werk kan met meer plezier worden gedaan omdat werknemers betrokken zijn bij de voorbereiding, ondersteuning, uitvoering en evaluatie van het werk. Ze hebben autonomie en zeggenschap op verschillende niveaus.

Planning

Alle informatie over deze wedstrijd zal dit najaar bekend worden  via verschillende kanalen (dit verloopt via werkgever). Na aanmelding en ontvangst van deelname bevestiging is de planning als volgt: 

  • 23 februari 2024: uiterste inleverdatum van het ‘Slimste Idee’. 
  • 29 februari 2024: de eerste selectie | nominatie van de 3 ‘Slimste Ideeën’.
  • 8 maart 2024: de presentaties van de ‘Slimste Ideeën’ op bedrijfslocaties. 
  • Uiterlijk eind maart: de prijsuitreiking. 
  • Financieel kunnen we de 3 beste ideeën ondersteunen, met een maximaal bedrag van € 10.000 (winnaar) € 6.500 (tweede prijs) en € 3.500 (derde prijs). 

Het ‘Slimste Idee in de Techniek’ wordt mogelijk gemaakt door FNV Metaal en Techniekcoalitie Brabant. 

* De 3 beste ideeën zullen ondersteund worden met een maximaal bedrag van € 10.000 (winnaar), € 6.500 (tweede prijs) en € 3.500 (derde prijs) in de uitvoering, alle rechten en weren voorbehouden.