Techniekcoalitie Brabant: delen, verbinden en verbeteren

Op 14 mei kwamen vertegenwoordigers van de Brabants arbeidsmarktregio’s, de provincie en Techniekcoalitie Brabant bij elkaar om kennis en praktijkervaring te delen over zij-instroomprojecten gericht op instroom van personeel in de technische sectoren.

Elke arbeidsmarktregio deelde successen maar ook minder goede punten en zorgen rondom de projecten en initiatieven in de eigen regio. Er zijn veel verschillende projecten gericht op oriëntatie in de techniek, zoals het Rangeerterrein in Midden-Brabant en ‘reskilling’ in de Brainport-regio. In West- en Noordoost-Brabant lopen om dit moment projecten om statushouders te scholen en toe te leiden naar werk in de techniek. En daarnaast zijn er nog veel meer initiatieven en projecten die er op gericht zijn om mensen die in de technische sectoren in Brabant willen werken ook – met begeleiding en scholing – op een goede manier bij bedrijven aan het werk te krijgen.

De grote uitdaging daarbij is niet om mensen te interesseren voor de techniek, maar om werkgevers zover te krijgen dat ze mensen die wel willen maar niet de juiste vooropleiding of werkervaring hebben ook te begeleiden zodat ze op korte termijn een volwaardige werknemer worden. Die hulp zit vooral in aandacht, maar ook in scholing, vaktaal, begeleiding op de werkvloer en cultuur. Samen met de arbeidsmarktregio’s, de aangesloten branches, de opleidings- en ontwikkelfondsen en met financiële steun vanuit de provincie gaat Techniekcoalitie Brabant er de komende jaren voor zorgen dat:

  1. de kennis van en ervaring met projecten gericht op zij-instroom in de techniek breder gedeeld wordt
  2. er een gesloten keten ontstaat: van oriëntatie tot duurzaam werk
  3. we tot een Brabantbrede aanpak voor zij-instroom in de techniek komen, ingebed in de regionale werkcentra, met uiteraard aandacht en ruimte voor regionale verschillen en inkleuring