Opleiding tot PLC Specialist

Praktijkleren binnen de technische installatiebranche is een belangrijk onderdeel van het moderne beroepsonderwijs. Wij organiseren de Beroepspraktijkvorming (BPV) binnen reële bedrijfsomstandigheden, zodat BBL-leerlingen gericht competenties kunnen verwerven en ontwikkelen voor het toekomstige beroep.
In samenwerking met onze leden (>60 installatiebedrijven) kunnen wij als geen ander aankomende vakmensen enthousiasmeren en ervaring laten opdoen. Wij verhogen en stimuleren de kwaliteit van het vakmanschap. Dit doen wij door middel van extra praktijklessen die door onze ervaren praktijkopleiders gegeven worden. In onze praktijklocaties begeleiden wij de BBL-leerling binnen de praktijk en bereiden hen optimaal voor op het praktijkexamen.

Bij ons kun je als BBL-leerling een opleiding volgen op verschillende niveaus.

Wij leiden je op en garanderen je een baan!

De PLC Programmeur ontwikkelt PLC-besturingssystemen. PLC staat voor Programmable Logic Controller (Programmeerbare Logische Eenheid) en is een elektronisch apparaat met een microprocessor. Het apparaat stuurt op basis van informatie op de diverse ingangen, de uitgangen aan. Veel machines en processen in de industrie worden aangestuurd door middel van PLC’s. De ontwikkeling van PLC’s is daarom erg belangrijk voor de automatisering.

De PLC Programmeur programmeert de PLC’s, test deze en doet het beheer. Doorgaans wordt de PLC op en computer geprogrammeerd. Als het programma klaar is, wordt deze naar een erasable programmable read-only memory (EPROM) in de PLC gekopieerd. De PLC bestuurt dan het apparaat. Er zijn diverse programmeertalen die de PLC Programmeur kan gebruiken om de PLC’s te programmeren.

De werkzaamheden van de PLC Programmeur zijn zeer uiteenlopend. De PLC Programmeur programmeert de PLC’s, zorgt ervoor dat de machines in werking worden gesteld, voert controles uit, lost eventuele storingen op en schrijft technische documentatie. De werkzaamheden gaan dus verder dan enkel het programmeren van de PLC’s.

Ik wil solliciteren!