Techniekcoalitie Brabant

Techniekcoalitie Brabant maakt werk van de ontwikkeling van slimmer werken, leren en toekomstgerichte competenties in de techniek. Voor ondernemers, hun medewerkers én werkzoekenden. Zodat we meer voor elkaar kunnen krijgen, nu en in de toekomst.

Deze coalitie wordt mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant en Regio Deal Midden- en West-Brabant. Meer informatie

lijnen-wit-02

Samenwerken aan kansen

Techniekcoalitie Brabant is een samenwerkingsverband van landelijke branches en scholingsfondsen met regionale partners.

We investeren samen op innovatie binnen drie programmalijnen:

  • Slimmer werken en leren op de werkvloer;
  • Zij-instromers en nieuwkomers in de techniek;
  • Leren en blijven ontwikkelen.

Waarom samen aan de slag?

Het zijn uitdagende tijden. Een oplopend tekort aan goed opgeleid technisch personeel. Een snel veranderende marktvraag en talloze technologische innovaties. Meer dan ooit is er de noodzaak om anders te werken, samen te werken, te digitaliseren, automatiseren en robotiseren. Door te investeren in scholing en ontwikkeling van mensen en organisaties, maken we bedrijven, medewerkers en werkzoekenden toekomstbestendig. Zo dragen we bij aan het succes van maakbedrijven in Brabant. Vandaag, morgen én overmorgen.

Hier gaan we voor

Techniekcoalitie Brabant geeft ondernemers en werknemers handvatten om zelf aan de slag te gaan met ontwikkeling, leercultuur en werkprocessen. Ons doel is ‘ontwikkelen’ tot een tweede natuur te maken in een bedrijfscultuur waarin continu aandacht is voor kennis, ervaring en vaardigheden. 

We zoeken en investeren in mensen met interesse, talent en competenties voor de techniek. Vervolgens koppelen we hen aan bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe krachten. 

We zoeken naar mogelijkheden om medewerkers op te leiden tot vakkracht, leiden hybride techniekdocenten op en investeren in praktijkbegeleiding. Zo zorgen we ervoor dat we geen leerlingen én medewerkers verliezen wanneer die eenmaal voor techniek heeft gekozen. Zodat we met minder mensen meer voor elkaar kunnen krijgen, nu én in de toekomst.

lijnen-wit-02 kopie

Programmateam

Ons programmateam helpt je graag verder

Annouk van Es

Programmamanager Techniekcoalitie Brabant Projectleider innovatietrajecten & e-learning

annouk@ivars.nl
06 52 58 46 98

Anke Meuffels

Penvoerder Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder Slimmer werken en leren op werkvloer

meuffels@metaalunie.nl
06 13 64 98 69

Onno van de Ven

Penvoerder Brabant Breed Portefeuillehouder Leren & ontwikkelen: hybride en onderwijs

o.vandeven@technieknederland.nl
06 57 83 38 31

Ron Tuin

Portefeuillehouder Nieuwkomers Experimenten door- en zij-instroom

r.tuin@wij-techniek.nl
06 82 26 56 65

Sanne Vermijs

Communicatieadviseur

sanne@gloeicommunicatie.nl
06 47 09 83 84

Linda Kosdi

Projectondersteuner/secretariaat

info@techniekcoalitiebrabant.nl
0486 477720

Peggy de Neef

Projectleider experiment nieuwkomers & oriëntatie- en voorschakeltrajecten

peggy@greenchemistrycampus.com
06 10 93 86 78

Jos van Asten

Projectleider experiment nieuwkomers & oriëntatie- en voorschakeltrajecten

j.vanasten@noordoostbrabantwerkt.nl
06 14 74 21 44

Anja van Bladel

Arbeidsmarktcoach

info@oogvoortalent.eu
06 31 75 73 39

Petra Denen

Arbeidsmarktcoach

contact@petradenen.nl
06 46 90 26 99

Lia Meeus

Projectleider Awareness: leercultuur en sociale innovatie

lia.meeus@fnv.nl
06 13 68 47 97

Carla Schrooyen

Projectleider Hybride techniekopleider

c.schrooyen@curio.nl
06 12 05 99 56

Toine Bastings

Projectleider Versterken onderwijs & Praktijkopleiders en Modules werkenden

tbastings@roctilburg.nl
06 20 63 48 56

Techniekcoalitie Brabant is actief in Brabant.
Ligt jouw bedrijf hierbuiten? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Techniekcoalitie Brabant is een samenwerkingsverband van:

Partners

Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. We motiveren alle vakmensen in onze branche om hun talent en kennis optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor een toekomstbestendige leefomgeving. Van engineer tot monteur, van werkvoorbereider tot uitvoerder, van HR-adviseur tot magazijnmedewerker en van leerling tot ondernemer en directeur.

OOM is het opleidings- en ontwikkelfonds voor de metaalbewerking. Het is onze missie om de mogelijkheden voor het verhogen van het vakmanschap en het verbeteren van instroom in het MKB-metaal te vergroten. We doen dit onder meer door de leercultuur binnen bedrijven te stimuleren. Hiermee proberen wij een bijdrage te leveren aan het aantrekkelijk maken van de sector en het duurzaam inzetbaar houden van zijn medewerkers.

A+O Metalektro is hét opleidingsfonds van en voor metalektrobedrijven. Onze missie: opleiden, ontwikkelen en groei in de sector bevorderen. We zijn er voor directie/management, voor de HR-verantwoordelijke en voor de medewerkers. We bieden praktische en concrete diensten zoals vergoedingen en subsidies voor opleidingen en begeleiding. Maar ook workshops, trainingen, support op de arbeidsmarkt en stimulerende verbindingen met vakgenoten, zodat je vandaag en morgen sterk staat met je onderneming.

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.500 bedrijven, oftewel zo’n 140.000 werknemers en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Koninklijk Bouwend Nederland is de grootste ondernemersorganisatie in de bouw met ongeveer 4800 aangesloten bouwbedrijven. Wij verenigen, verbinden en ondersteunen bouw- en infrabedrijven. Zo werken we aan een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we door onze drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice. 

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Onze 2.200 leden (van technostarter tot multinational) leveren oplossingen die helpen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Als grootste netwerkorganisatie binnen de technologische industrie bouwen we aan duurzame relaties en verbinden we onze lidbedrijven om de krachten te bundelen en vernieuwing te bevorderen.

FNV Metaal behartigt de belangen van medewerkers in de metaalsector. We sluiten cao’s af zoals Metaal & Techniek (kleinmetaal) en Metalektro (grootmetaal). In de cao vind je afspraken over loon, werktijden, vakantie en pensioen. En afspraken over duurzaam inzetbaar blijven, zoals mogelijkheden jezelf te bijven ontwikkelen. FNV Metaal team Duurzame Inzetbaarheid helpt je daarbij met advies en tools.

Koninklijke Metaalunie is de grootste ondernemingsorganisatie voor het MKB-metaal. Onze 15.000 leden hebben samen een omzet van 30 miljard euro en bieden werk aan zo’n 180.000 mensen. Wij ontwikkelen en produceren producten, componenten en onderdelen die transities mogelijk maken in de energie, bouw, voeding en gezondheid. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid in het opleiden van jongeren op de werkplek, het opnemen van zij- en doorstromers en het verder ontwikkelen van ons personeel.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Wij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen. Ook ontwikkelen we de kwalificatiestructuur en leveren we stage- en arbeidsmarktinformatie. Tot slot is SBB de plek waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven afspraken maken over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Fontys Hogeschool Engineering biedt vierjarige hbo-bacheloropleidingen aan: Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Elektrotechniek, Toegepaste Wiskunde en Automotive. De opleidingen vinden overdag plaats (voltijdstudenten), maar ook in de avonduren (onderwijs voor professionals). Naast een volledige bacheloropleiding is het ook mogelijk om modulen uit te voeren voor professionals. Op basis van vragen vanuit het bedrijfsleven worden hiervoor programma’s samengesteld.

Curio is de beroepsopleider van de regio. Als student heb je de keuze uit opleidingen in alle soorten en maten. We leiden mensen op om het maximale uit zichzelf te halen. Deze talenten, van 12 tot 67 jaar, kunnen zo aan de slag bij bedrijven en organisaties in onze regio.

Brabant Leert helpt alle Brabanders die willen om- of bijscholen. Dat doen we met informatie, een groot aanbod van (online) scholing en het geven van persoonlijk advies en begeleiding. Ons platform geeft direct toegang tot cursussen, trainingen en opleidingen voor alle Brabantse inwoners. 

Ben jij al klaar voor morgen? Techniekcoalitie Brabant helpt.