x
Podcast banner

Beluister nu de nieuwste aflevering van onze podcast 'Ondernemerschap in de techniek'!

Samen de ontwikkeling van mens en techniek in beweging brengen.

Privacyverklaring

Techniekcoalitie Brabant vindt privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet.

Dat betekent dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor je ze geeft. Techniekcoalitie Brabant bewaart gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe Techniekcoalitie Brabant omgaat met privacygevoelige gegevens.

28 september 2021

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Persoonsgegevens

Techniekcoalitie Brabant gebruikt cookies en IP-adressen niet om bezoekers persoonlijk te identificeren. De cookies die op techniekcoalitie.nl worden geplaatst, worden niet gebruikt om je op andere websites te identificeren.

Gegevens die je aan ons verstrekt gebruiken we enkel voor het doel waarvoor je ze met ons deelt. We bewaren ze niet langer dan nodig en delen ze niet met derden zonder je daar op voorhand over te informeren, of je toestemming voor te vragen.

Onderstaande privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je, als

 • je je email adres gebruikt om een account aan te maken. 
 • je via de e-mail of het formulier op onze website contact met ons opneemt,
 • je onze website bezoekt; voor statistieken en het verbeteren van het gebruik van de website.

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • altijd: naam en e-mailadres,
 • mogelijk, wanneer dat relevant is: organisatie, telefoonnummer, functie. 

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

 • contact met je op te nemen of te onderhouden,
 • de website te optimaliseren,

Informatie, wijziging, correctie, wissen, overdracht en bezwaar

Je kunt contact opnemen met Techniekcoalitie Brabant via info@techniekcoalitiebrabant.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van je verwerken,
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring,
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken,
 • correctie, beperking, verwijdering of overdracht van je gegevens.

Beveiliging van je gegevens

Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beveiligen.

Derden

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden zonder daarvoor op voorhand toestemming aan je gevraagd te hebben, of je daarover op passende wijze geïnformeerd te hebben.

Fotografie

Wij kunnen foto’s van deelnemers aan onze evenementen publiceren op onze website of in andere middelen. Wij kondigen het maken van foto’s te allen tijde aan en de fotograaf zal zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn bij evenementen. Wanneer je niet gefotografeerd wilt worden, nemen wij dat in acht.