Pijler 3 | Partneractiviteiten- en initiatieven

Fondsen en brancheverenigingen

We hebben verbinding met alle reguliere regionale activiteiten van de fondsen en brancheverenigingen.

 • Brabant Leert
  • Brabant Leert helpt alle werkende Brabanders die zich willen laten om- of bijscholen. Met informatie, een groot aanbod van (online) scholing en het geven van persoonlijk advies en begeleiding.

Arbeidsmarktregio’s

We werken samen binnen alle reguliere activiteiten en de dienstverlening van de arbeidsmarktregio’s.

 • Rangeerterrein
  • Met het rangeerterrein helpt WerkgeversServicepunt Midden-Brabant werkzoekenden de weg vinden naar hun mogelijkheden in de technieksector.
 • Reskilling
  • Project van Brainport om mensen om te scholen naar krapteberoepen in de techniek, op basis van de vraag van werkgevers.

Scholen

We zijn verbonden met alle reguliere regionale activiteiten van de scholen.

 • Techniekpact Zuidoost Brabant, Instroom en Leven Lang Leren
  • Doel: helpt de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en dringt daarmee het tekort aan technisch personeel terug.
  • Partners: Rijksoverheid, werkgevers, ondernemers, scholen en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
 • Bedrijfsvakscholen voor de actielijn ‘Hybride techniekcentra’
  • Doel: bedrijven en scholen in regionale techniekcentra samen verantwoordelijk maken voor werken, leren en innoveren.
  • Partners: bedrijfsvakscholen metaal, metalektro, installatie en bouw.